Auto Parking

Hệ thống đỗ xe tự động

Hệ thống xe KOYO là  loại thiết bị bàn nâng xuyên và trượt, có khả năng nâng 5 tầng và lưu trữ đến 200 vị trí. Hệ thống nâng dùng động cơ với 4 sợi cáp thép tại 4 vị trí của bàn nâng giúp giúp tăng sự ổn định và hoàn toàn tin cậy. […]

Tìm hiểu thông tin chi tiết