Chúng tôi, những chuyên gia đã công tác trong ngành thang máy 15 năm, đã kinh qua những vị trí như KCS, Thiết Kế, R&D, Giám sát..v.v. ở một vài công ty thang máy lớn nhất Việt Nam. Và rồi...

Lựa chọn thang máy cho gia đình

Elevator Background An elevator is a platform, either open or enclosed, used for lifting people or freight to upper floors within a building. Elevators are a standard part of any tall commercial or residential building. In recent years, the introduction...