Nhân sự

〉Legendary KOYO team

Chúng tôi luôn hiểu rằng một doanh nghiệp làm trong lĩnh vực công nghệ cao thì chất xám và trình độ của nhân lực luôn phải được lên hàng đầu. Chúng tôi luôn dành những điều kiện và đãi ngộ tốt nhất đối với mọi cán bộ công nhân viên. 90% Cán bộ công nhân viên của Koyo đã có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình.